Vores ansvarlighed

Vi er medlem af Elretur, en dansk ordning, der sikrer korrekt bortskaffelse elektronisk affald.
Som leverandør af el-varer herunder belysningsprodukter, har Lumega Home et ansvar. At vi genbruger, genanvender og bortskaffer elektronisk affald så miljørigtigt som muligt, er et ansvar vi taget dybt seriøst.
Derfor har vi valgt at blive en del af Elretur. Denne nonprofit organisation sikrer at mange virksomheder tager det ansvar, det kræver. At indsamle og håndtere så vi sammen kan overholde lovgivningen om produktansvar for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) og affald samt bidrage til at f.eks. belysningsprodukter bliver både genbrugt og genanvendt på en forsvarlig måde.
Vi har meget fokus på miljø og bæredygtighed i vores arbejde, og derfor er vi også stolte af, at Lumega Home tager vores del af ansvaret, når det kommer til klima og miljø.